Vad täcker hemförsäkringen?

Fråga: Vad täcker hemförsäkringen?

En hemförsäkring täcker vanligtvis fem olika områden. I de flesta hemförsäkringar ingår egendomsförsäkring, ansvarsförsäkring, reseskydd, rättsskyddsförsäkring och överfallsskydd.

Egendomsförsäkring är oftast den del man tänker på när det gäller hemförsäkring. Egendomsförsäkringen försäkrar ditt hem för skador, samt dina saker du äger, hyr eller lånar. Exempelvis ersätter hemförsäkringen om din mobiltelefon skulle bli skadad eller stulen. Dock täcker inte hemförsäkringen skador på din bil. Då krävs en separat bilförsäkring.

Reseskydd ingår oftast i en hemförsäkring, men hemförsäkringens reseskydd brukar vanligtvis inte gälla om du reser längre än 45 dagar. Vill du resa längre krävs en separat reseförsäkring.

Hemförsäkringen täcker även om du skulle hamna i någon tvist eller bli skadeståndsskyldig. Ansvarsförsäkringen hjälper till om man som privatperson blir skyldig till skadestånd. Samtidigt hjälper rättsskyddsförsäkringen till om du råkar ut för en tvist och behöver hjälp av juridiskt ombud.

Sist men inte minst ingår oftast ett överfallsskydd som ger ersättning för skador om du blir utsatt för misshandel.

Olika hemförsäkringar täcker olika saker. För att enkelt se vad ingår i olika hemförsäkringar rekommenderar vi att jämföra hemförsäkringar.

Jämför hemförsäkringar