Safetown

Välj en försäkring från Safetown

Safetown försäkrings vision är att samla de mest aktsamma kunderna på samma ställe. Om du anser dig vara en aktsam person kan Safetow vara ett försäkringsbolag för dig.

Jämför försäkringar

Safetown

Bilförsäkring Safetown

För aktsamma förare

Tilläggsförsäkringar till bra pris

Snabb kundtjänst

Hemförsäkring Safetown

Försäkring för hyresrätt, bostadsrätt eller villa

Välj omfattning själv

Välj Superhem för största trygghet

Villaförsäkring Safetown

Byggnader försäkrade till fullvärde

Ersätter skada från skadeinsekter

Välj Supervilla för största trygghet

Husbilsförsäkring Safetown

Försäkrar saker som du har med dig på resan

Ersättning för reseavbrott

Välj omfattning själv