Sensor försäkring

Välj en försäkring från Sensor försäkring

Sensor försäkring har funnits på marknaden sedan 2016. De erbjuder försäkringar som passar dina villkor. Hos Sensor kan man försäkra både bilen, hemmet och personförsäkringar.

Till Sensor försäkringar

Sensor försäkring

Bilförsäkring Sensor försäkring

Bra grundskydd

Flexibla självrisker

Välj själv nivå

Hemförsäkring Sensor försäkring

Anpassad efter dina behov

Bra grundskydd

Många tilläggsförsäkringar

Villaförsäkring Sensor försäkring

Anpassad efter dina behov

Bra grundskydd

Många tilläggsförsäkringar

Olycksfallsförsäkring Sensor försäkring

Kombinerar sjuk- liv-, och olycksfall

Anpassad efter levnadssituation

Individuell rådgivning

Livförsäkring Sensor försäkring

Kombinerar sjuk- liv-, och olycksfall

Anpassad efter levnadssituation

Individuell rådgivning