Dina försäkringar

Välj en försäkring från Dina försäkringar

Dina försäkringar är 12 försäkringsbolag med kontor på cirka 45 platser över hela Sverige som gemensamt bildar Dina Försäkringar.

Jämför försäkringar

Dina försäkringar

Bilförsäkring Dina försäkringar

Ersättning vid feltankning

Räddning dygnet runt

Självrisken är endast 2 000 kr vid skadegörelse

Hemförsäkring Dina försäkringar

Vid brand, vattenläckage, inbrott eller annat oförutsett

Om något händer på semesterresan

Om någon stjäl din identitet

Villaförsäkring Dina försäkringar

Skydd vid brand, vattenläckage eller inbrott

Skydd mot hussvamp och skador på din tomt

ID-skydd

Olycksfallsförsäkring Dina försäkringar

Gäller för ekonomisk och medicinsk invaliditet

Ersättning direkt vid diagnos för vissa sjukdomar

Ersättning för sjukhusvistelse

Hundförsäkring Dina försäkringar

Medicin och förband för 5000 kronor per år

Rehabilitering, 3000 kronor per år

Lägg till tandvård som extra skydd

Kattförsäkring Dina försäkringar

Medicin och förband för 5000 kronor per år

Rehabilitering, 3000 kronor per år

Kattens första kejsarsnitt

Reseförsäkring Dina försäkringar

Ersätter läkarvård

Ersättning om bagaget blir försenat

Ersättning vid stöld

MC-försäkring Dina försäkringar

Rabatt för ABS och Traction Control

Möjlighet till avställning

Ersätter skyddsutrustning

Båtförsäkring Dina försäkringar

Gäller vid olyckor på sjön och på land

Ersättning vid skada vid sjösättning

Ersättning vid brand och stöld

Husbilsförsäkring Dina försäkringar

Ersätter semesteravbrott

Ersätter skador på markis

Assistans dygnet runt

Barnförsäkring Dina försäkringar

Gäller för ekonomisk och medicinsk invaliditet dygnet runt

Ersättning för ärr och kristerapi

500 kronor/dag vid sjukhusvistelse

Hästförsäkring Dina försäkringar

Ersätter veterinärens resor

Rehab upp till 10 000 kr / år

Medicin upp till 10 000 kr/ år