Vad täcker en villaförsäkring?

Fråga: Vad täcker en villaförsäkring?

En villaförsäkring täcker skador på din villa och tomt. Vanligen omfattas allt från fasad och rördragning till staket, växter, bryggor och trådgårdsbelysning. Om du vill ha ett utökat grundskydd kan du ofta köpa till olika tilläggsförsäkringar mot en extra avgift. Tilläggsförsäkringarna är utformade för att även täcka äldre byggnadsstrukturer på din fastighet.

Förenklat kan man säga att basnivån ger dig det mest grundläggande skyddet. Försäkringar i högre priskategorier kan även omfatta rättskydd och ansvarsskydd. Men utbudet skiljer sig kraftigt mellan de olika försäkringsbolagen.

Jämför villaförsäkringar