Vad ingår i en hemförsäkring?

Fråga: Vad ingår i en hemförsäkring?

Innehållet i hemförsäkringen kan skilja sig något åt mellan olika försäkringsbolag.

Huvuddragen är dock alltid samma. Alla hemförsäkringar ger ett grundläggande skydd av dina ägodelar och din bostad. Reseskydd ingår också i de flesta hemförsäkringar. Reseskyddet täcker kostnader som uppstår om du skulle bli sjuk på din resa eller om du råkar ut för en olycka under restiden.

Vissa försäkringsbolag kan också välja att krydda sina hemförsäkringar med allriskskydd och andra tilläggsförsäkringar. Allriskskyddet brukar också kallas för drulleförsäkring och täcker för olyckor som uppstår vid slarv och ”klumpighet”.

Hemförsäkringar som har tilläggsförsäkringar brukar ha en något högre månadskostnad.

Jämför hemförsäkringar