Vad är viktigt i en försäkring för just dig?

Artikeln presenteras i samarbete med Revisorportalen

Att hitta rätt försäkring som passar en själv är inte alltid det enklaste. Precis som med det mesta annat finns det ett stort utbud som gör att man själv som konsument behöver stor kunskap för att faktiskt kunna välja rätt. Det gäller därför att vara medveten i sitt val av försäkring och fundera över vad det är för områden som är övervägande viktiga för just en själv. Ingen försäkring är den andra lik, och alla bolag erbjuder olika former för där olika kategorier väger olika tungt. Därför gäller det att sätta sig in i vad som man själv prioriterar i en försäkring och varför man ska försäkra sig över huvud taget.

Varför ska man egentligen ha en försäkring? När man talar om försäkringar pratar man ofta om det som en självklarhet, men det kan vara viktigt att förstå varför det faktiskt är så relevant med en försäkring, för att sedan kunna välja den riktiga. En försäkring är till för att skydda en själv som privatperson eller som företagare om det skulle hända någonting. Det kan vara att man utsetts för en skada, om man blir bestulen på någonting, eller om man exempelvis blir sjuk på en resa. De allra flesta vet att det är viktigt att ha en försäkring, men desto färre har fullt tänkt igenom vilken typ av försäkring som man själv behöver och som kanske krävs för att man ska kunna utföra sitt arbete säkert, resa säkert eller bara leva på som vanligt. Det viktigaste är självklart att man har en försäkring av något slag, men om man kan skaffa en försäkring som faktiskt är anpassad efter ens egna behov så vore det helt enkelt underbart. Här listar vi därför några olika kategorier som man kan tänka igenom innan man väljer försäkring. 

Är det för dig som privatperson eller som enskild företagare?

Det absolut första man måste få koll på är om försäkringen som man ska ha gäller främst för en själv som privatperson eller som enskild företagare. Många som arbetar med enskild firma glömmer att ens egen hemförsäkring allt som oftast inte gäller om någonting sker som egentligen faller inom ramarna för den enskilda firman. Därför gäller det att först skilja på vad man som privatperson behöver och vad man som företagare behöver. På samma sätt som man skiljer på ens firmas deklaration, bokföring, redovisning och pengar från ens privata, ska även försäkringen skiljas åt.

Reseförsäkring eller hemförsäkring vad behöver man egentligen? 

Nästa steg handlar om att få grepp om varför man behöver en försäkring och till vad. Är det så att man behöver en hemförsäkring så är det i hemmet man ska börja och vad som ingår i en hemförsäkring. I många hemförsäkringar så ingår det också en form för reseförsäkring. Denna försäkring gäller dock enbart om man är borta hemifrån i max 45 dagar. Det kan självklart skilja sig åt från försäkring till försäkring, men så ser de ut generellt. Ska man resa och vara borta i mer än 45 dagar gäller det således att man tecknar en specifik reseförsäkring som täcker för ens behov om det skulle hända någonting oförutsägbart under resan. Många glömmer att faktiskt skaffa en ordentlig reseförsäkring innan man reser, eller att dubbelkolla att ens hemförsäkring 100 procent gäller på det resmål man kommer att befinna sig på. Men sådant kan bli dyrt om det skulle ske exempelvis en olycka på resan. 

Vad behöver du i din hemförsäkring för att vara nöjd?

Har man förstått skillnaden mellan privatförsäkring och företagsförsäkring samt mellan hemförsäkring och reseförsäkring är det dags att titta lite närmare på vad man verkligen har behov av i sin hemförsäkring. Alla hemförsäkringar ser olika ut, och det kan skilja sig rätt markant mellan försäkring och försäkring av vad som faktiskt ingår i hemförsäkringen. Dels handlar det om självrisken. De flesta hemförsäkringar har en viss självrisk när det sker någonting, den kan ligga på exempelvis 1500 kronor. Har man en självrisk på den summan betyder det att man vid de allra flesta försäkringsfall kommer att behöva betala självrisken för att kunna få ut någonting på försäkringen. Men vissa försäkringar har kategorier där man inte behöver betala självrisk, det kan handla om ens cykel blir stulen eller liknande. Kolla därför alltid upp hur självrisken fungerar och hur mycket den är. 

Därefter handlar det om att ta reda på vad man själv har för behov i ens hemförsäkring. Hur mycket av värde har man i ens lägenhet? Ingår det en olycksförsäkring i hemförsäkringen? Ingår det om det exempelvis sker en vattenskada eller är detta någonting som ens bostadsförening redan har en försäkring för och man själv slipper? Ta reda på vad som ingår och ta reda på vilka behov man själv har, så slipper man att betala för saker i onödan helt enkelt.