Tryggare surf: ansvar och försäkring

Artikeln presenteras i samarbete med expressVPN

Tryggare surf

Det går att försäkra sig mot de flesta oförutsägbara händelser. Det går att försäkra hemmet, bilen och husdjuren. Det här ger oss ett relativt heltäckande skydd om oturen eller olyckan skulle vara framme. Men hur är det online? Våra liv utspelar sig inte bara i den fysiska världen utan också i den digitala. Här gäller andra regler och mycket vilar på att göra smarta val och inställningar.

Trygg surf börjar med dig

När vi blir bestulna på en väska eller plånbok är det hemförsäkringen som täcker händelsen. En självrisk betalas och ett försäkringsbelopp betalas ut för att ersätta objektet. Men hur fungerar det om man blir bestulen på nätet? Här råder en gråskala. Vissa saker kan anmälas som stöld, såsom person- och betaluppgifter. Stöld av bilder och videor kan vara svårare att göra något åt. 

För att skydda sig på nätet gäller det att ta ett stort försiktighetsansvar. Det gäller att vara uppmärksam på snokande ögon och osäkra anslutningar. Lösenord bör vara långa och starka och bytas med jämna mellanrum. Det är viktigt att fundera över vad vi delar på nätet och framför allt på sociala medier. Om man är oförsiktig kan inlägg och bilder delas med fler än vad man först hade tänkt. För att skydda sig behöver man lägga upp sina inlägg med integritet. Detta kan bland annat göras genom att ta bort geometa- och platstdata, taggar och välja vilka som ser inläggen. Detta skyddar inte bara innehållet utan kan även skydda dig mot cybermobbning och stalking.  

Hemförsäkringen täcker stöld och skada

Det är viktigt att kontrollera vilka försäkringar man har på enheterna man surfar på. De flesta hemförsäkringar skyddar mot stöld och skador i och utanför hemmet. En allriskförsäkring kan läggas till om man vet att man har en tendens till ofrivillig oaktsamhet. Försäljare kan erbjuda specifika produktförsäkringar vid köptillfället men det är viktigt att vara uppmärksam på dessa. Du kan redan vara försäkrad och behöver inte ytterligare en. 

Datorer, surfplattor och mobiler har ett egendomsvärde men de kan också innehålla filer som har ett personligt och arbetsrelaterat värde. Om dessa går förlorade, till exempel vid stöld eller olycka, täcks de inte av hemförsäkringen. Det är därför viktigt att kryptera innehållet så att ingen obehörig kan komma åt dem. Filer bör regelbundet säkerhetskopieras och speglas till ett moln. Där kan de sedan hämtas om enheten inte längre finns eller fungerar.  

Företaget försäkrar arbetsdatorn

Det är viktigt att skilja på privata enheter och arbetsenheter. Om en dator inte används privat är det företagets verksamhetsförsäkring som ska täcka vid stöld och olyckor. Om du använder en arbetsdator eller -mobil privat kan det vara din egen försäkring som gäller. Den som är egen näringsidkare och arbetar i hemmet måste vara extra noga med att skilja på privat och arbete. Din hemförsäkring kan nämligen neka ersättning om de anser att vissa enheter tillhörde arbetet.

För att surfa och arbeta tryggt på nätet krävs både försäkringar och ansvarstagande. Se till att privata mobiler och datorer skyddas av hemförsäkringen. Kontrollera med arbetsgivaren vilka försäkringar som gäller arbetsenheterna. Surfa sedan tryggt genom att hela tiden tänka på vad du delar på nätet, och hur.