Ska man försäkra en äldre hund?

Fråga: Ska man försäkra en äldre hund?

Svaret på frågan om man vill försäkra sin gamla hund är något man får bestämma själv. Men är hunden väldigt gammal kanske det inte är aktuellt med några större operationer, vilket gör man inte behöver den största hundförsäkringen på äldre hundar. Dock ska man vara medveten om att när hunden blir äldre besöker man oftare veterinären på grund av enklare sjukdomar och värk. Rekommendationen är att i alla fall ha någon form av försäkring även de sista åren.