Så fungerar en låneförsäkring

Artikeln presenteras i samarbete med AlltomPrivatlån.se

Låneförsäkring

Försäkringar är något som de allra flesta förknippar med saker så som hem, fordon och djur. Men faktum är att det går att försäkra det mesta. Försäkringar kan dessutom se väldigt olika ut och kosta olika mycket. En typ av försäkring som blivit alltmer vanlig är låneförsäkring. Idag är det nämligen möjligt att försäkra sitt blancolån. Något som lämpar sig för de svenskar som av någon anledning är oroliga att bli långtidssjukskrivna eller förlora sin anställning. Ett låneskydd eller en låneförsäkring kan fungera som en ekonomisk trygghet för dessa personer. Är du osäker på hur det fungerar att försäkra ditt lån så berättar vi mer om det i denna artikel.

Ekonomisk trygghet när du lånar

Att låna pengar är idag ett vanligt tillvägagångssätt för den som vill göra både mindre- och större investeringar. Det finns lån för alla olika syften och man kan bland annat välja mellan snabblån, större blancolån och bolån. Tack vare att det tillkommit många låneförmedlare till marknaden har svensken dessutom goda möjligheter att pressa ned låneräntan.

Även om man i samband med själva låneansökan har en trygg och god privatekonomi så kan det vara bra att vara förutseende. Ibland går saker inte alltid som man tänker och de ekonomiska förutsättningarna kan förändras. Då kan det vara bra att försäkra sig om att man klarar av att hantera sina lånekostnader även om man exempelvis skulle förlora arbetet eller hamna i långvarig sjukskrivning. Med anledning av detta har många långivare tagit fram en låneförsäkring som ska täcka den månatliga lånekostnaden om något oförutsett skulle hända.

Vad kostar en låneförsäkring?

Precis som de flesta andra försäkringar så är en låneförsäkring inte gratis. Istället får du räkna med att betala runt 10% av din månatliga lånekostnad för själva låneskyddet. Har du en månadskostnad på 2000 kr för ditt lån så kommer det alltså tillkomma en kostnad på 200 kr i månaden. Detta är pengar som du annars har möjlighet att lägga undan själv och göra roligare saker för. Samtidigt ger låneskyddet dig en trygghet om du känner dig osäker på framtiden. Det finns alltså både för- och nackdelar med att skaffa en låneförsäkring och därför bör det också vara ett genomtänkt beslut. Det kan också vara bra att se över sina inkomst- och sjukförsäkringar först då dessa många gånger ger dig samma skydd.

Ersättning för din månadskostnad

Väljer du att skaffa ett låneskydd så kan detta se olika ut beroende på vilken långivare du vänder dig till. Vanligt förekommande är att låneförsäkringar täcker lånekostnader för 12 månader. Ersättningen går dock enbart ut om du hamnar i sjukskrivning som pågår längre än 30 dagar. Alternativt om du hamnar i ofrivillig arbetslöshet som överstiger 30 dagar. Om den som har ett låneskydd avlider under lånets löptid så kommer långivaren att reglera hela skulden.

För att kunna teckna en låneförsäkring måste du nå upp till vissa grundkrav. Det handlar bland annat om att du ska vara fullt arbetsför i samband med tecknandet av lånet samt att du ska vara frisk och inte ha lönebidrag.