Bästa olycksfallsförsäkringen

Hitta bästa olycksfallsförsäkring

Man vet aldrig när olyckan är framme. Därför är det viktigt att ha en bra olycksfallsförsäkring. Vi hjälper dig att hitta den bästa olycksfallsförsäkringen.

Jämför försäkringar
Bästa olycksfallsförsäkringen

Olycksfallsförsäkringar

Ingen självrisk vid skada

Samma skydd utomlands i upp till 12 månader

Medförsäkra partner och barn till förmånligt pris

Tillval till hemförsäkring

För hela familjen

10% rabatt i 12 månader

Från 40 kr/mån

Försäkra hela familjen

Teckna med Bank-ID

Försäkrad dygnet runt

Välj eget försäkringsbelopp

Teckna direkt utan hälsodeklaration

Kombinerar sjuk- liv-, och olycksfall

Anpassad efter levnadssituation

Individuell rådgivning

Gäller för ekonomisk och medicinsk invaliditet

Ersättning direkt vid diagnos för vissa sjukdomar

Ersättning för sjukhusvistelse

Olycksfalls- och sjukförsäkring

Individuell olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkring 60 PLUS

Ger dig ekonomisk hjälp

Dubbel ersättning

Händelseförsäkring

Försäkrad på fritiden och jobbet

Ekonomisk hjälp om du blir sjukskriven

Hjälp om du skadat tänderna eller glasögonen

Kan ersätta tandskador som ofta är kostsamma

Du kan välja en omfattning som passar just dig

Fortsätter att gälla även efter att du fyllt 65 år

Visa alla försäkringar

Bra att ha om olyckan är framme

Ordspråket säger att en olycka sällan kommer ensam, och visst är det så. Helt plötsligt har du slagit ut en tand samtidigt som du trampat på en rostig spik. Nu står du inför en situation där du inte vet om du har råd med läkar- och medicinkostnaderna. Det är här en bra olycksfallsförsäkring kommer in i bilden. I Sverige omfattas alla av en allmän sjukförsäkring men det kan ändå vara bra med en privat olycksfallsförsäkring som ger ett extra skydd och ekonomisk kompensation om olyckan skulle vara framme. Vissa olycksfallsförsäkringar täcker även vid sjukdomsfall som cancer, stroke och diabetes. Om du diagnostiseras med en allvarlig sjukdom kan du därför få ekonomisk ersättning från ditt försäkringsbolag. Det kan vara skönt att slippa bekymra sig för ekonomin under sjukdoms- och rehabiliteringsfasen.

En olycka drabbar inte mig, bara min granne. Det är så många tänker, men problemet är bara att din granne tänker detsamma om dig. Istället för att blunda och hoppas på det bästa kan du teckna en olycksfallsförsäkring som ersätter dig vid olyckor och sjukhusvistelser.

Vad är en olycksfallsförsäkring?

En olycka kommer sällan ensam och plötsligt har du slagit av en hörntand samtidigt som du trampat på en rostig spik. Läkarräkningarna slår fort i taket och det kan vara skönt att veta att man har ett extra ekonomiskt skydd om olyckan är framme.

Trots att fördelarna är flera är många svenskar fortfarande osäkra på om det är värt att skaffa en sjukförsäkring. Osäkerheten kommer säkert av att vi, i Sverige, har en allmän sjukförsäkring som omfattar alla svenska medborgare i Sverige. Försäkringen finansieras som bekant solidariskt via skattsedeln. Den allmänna sjukförsäkringen säkerställer att du inte behöver betala sexsiffriga belopp för att genomgå dialys eller hjärtoperationer (likt det amerikanska systemet). I Sverige betalar du bara en mindre patientavgift och en avgift per antal dagar du spenderat på sjukhus, oberoende av sjukdomens omfattning.

Många svenskar omfattas dessutom av en olycksfallsförsäkring via sin arbetsgivare. Arbetstagaren omfattas då av ett skydd vid olyckor som inträffat på arbetstid. Vissa olycksfallsförsäkringar kan även täcka vid olyckor som inträffar utanför arbetstid.

Behöver jag ett extra skydd?

Det är bara du som kan avgöra om du behöver ett extra skydd eller inte. Men tänk på att kostnaden vid en olycka oftast överstiger den nivå som de flesta har råd att betala. Sett ur det perspektivet är en försäkring en billig investering som du, förhoppningsvis, aldrig måste använda dig av. En olycksfallsförsäkring täcker inte bara vid olyckor. Många försäkringar har tilläggspremier som faller ut om du drabbas av cancer, diabetes, stroke eller andra allvarliga sjukdomar som inte beror på olyckor. En olycksfallsförsäkring kan därför ses som en ekonomisk garant även vid sjukdom och fyller på så vis en bredare och mer allmän funktion.

Jämför och hitta den bästa olycksfallsförsäkringen

Du ska inte falla för första bästa försäkringserbjudande. Det är naturligt att ditt försäkringsbolag säger att just dem erbjuder den bästa olycksfallsförsäkringen för dig. Det kan du emellertid inte veta innan du har jämfört utbudet från flera olika försäkringsbolag. Nu för tiden är det lika enkelt att jämföra olycksfallsförsäkringar online som det är att byta kaffefilter. Du har ingenting att förlora men allt att vinna på att jämföra försäkringsbolag och hitta den bästa olycksfallsförsäkringen.

Vad täcker en olycksfallsförsäkring?

En olycksfallsförsäkring fungerar i stort som vilken försäkring som helst. Det enda sättet att hitta den bästa olycksfallsförsäkringen är att jämföra. Vissa bolag är villiga att försäkra ”högriskfall” eller individer med en existerande sjukdomsbild, andra försäkringsbolag är det inte.

En vanlig olycksfallsförsäkring täcker oftast:

Medicinsk invaliditet

Olycksfall som medför att du drabbas av en permanent nedsättning av en kroppfunktion kallas för medicinsk invaliditet. Nedsättningen kan vara både fysisk och psykisk.

Ekonomisk invaliditet

Du kan få ekonomisk ersättning om du drabbas av en olycka som gör att din arbetsförmåga blir permanent nedsatt och du inte kan arbeta längre.

Kostnad för sjukvård och sjukvårdsvistelse

Ditt försäkringsbolag kan ersätta dig för så kallade skäliga kostnader som uppstår i samband med akutsjukvård eller längre sjukhusvistelser. Kostnader för allmän vård, behandling och medicin kan också ingå i en bra olycksfallsförsäkring.

Ersättning för tandskador

Försäkringsbolagens olycksfallsförsäkringar täcker vanligen för kostnader som uppkommer i samband med tandvård kopplade till olyckor.

Ersättning vid dödsfall

Om du har sådan otur att du avlider till följd av en olycka kan ditt försäkringsbolag betala ut ett visst belopp till dina efterlevande. Beloppet som betalas ut varierar beroende på hur gammal du är vid dödfallet.

Kristerapi

Ditt försäkringsbolag kan ersätta kostnader som uppkommer i samband med besök hos en terapeut. Det kan handla om att du behöver terapivård när en närstående avlider eller när någon i din familj råkar ut för en svår olycka. Det kan också handla om terapibesök efter det att du utsatts för våldtäckt eller andra allvarliga händelser som misshandel eller rån.

Engångsbelopp

Vid olycksfall likt ben- och armbrott kan ditt försäkringsbolag betala ut ett större engångsbelopp. I vissa fall kan ytterligare ekonomisk kompensation bli aktuell om skadorna efter olyckan kräver behandling under en längre tid.