Måste man teckna en försäkring för mobil?

Fråga: Måste man teckna en försäkring för mobil?

Du är inte tvingad att köpa en extra mobilförsäkring när du köper en ny mobiltelefon. Faktum är att mycket redan täcks av din befintliga hemförsäkring. Stöld och skador täcks oftast av hemförsäkringen. Men om du vill ha ett heltäckande skydd rekommenderar vi att du köper en tilläggsförsäkring. Tilläggsförsäkringen skyddar mot försumlighet och felaktig användning som när du tappar din telefon i marken eller laddar ned en felaktig programvara.