Låneskydd och alternativa försäkringar när du lånar pengar

Artikeln presenteras i samarbete med Lånen.se

Låneskydd försäkring

Låneskydd är utan tvekan den mest vanligt förekommande försäkringen när man tecknar lån. 

Majoriteten av långivare och banker erbjuder sina kunder att teckna ett låneskydd i samband med att avtalet signeras. Men hur är det för dig som inte vill teckna ett låneskydd och vilka alternativ finns det då? Det ska vi reda ut här nedan.

Ett låneskydd är en försäkring som kopplas till ett lån. Vanligtvis erbjuds denna försäkring på större lån, såsom privatlån och bolån, och då till en mindre kostnad. Den exakta kostnaden varierar mellan olika långivare och banker, men påverkas även av hur hög månadskostnad man försäkrat.

Ett låneskydd ska göra det möjligt för dig att betala ditt lån även i de fall då du blir arbetslös eller råkar ut för olycksfall eller sjukdom som förhindrar arbete. Denna försäkring kan ge stor trygghet för dig som lånar pengar.

Skyddet går att teckna även om du inte tar lån hos din egen bank. Många långivare online erbjuder låneskydd, även de som ger ut privatlån, eller lån som tecknas genom låneförmedlare. Behöver du hjälp med att låna pengar, jämföra räntor, eller hitta lån med låneskydd kan du vända dig till Lånen.se. Där får du hjälp med att jämföra över 100 st. långivare som erbjuder såväl små som stora lån med möjligheten att teckna låneskydd.

Alternativ till låneskydd

Att låna pengar är riskfyllt och att kunna teckna en eller flera försäkringar för att öka tryggheten är något många föredrar. Låneskydd, om än den vanligaste försäkringen som många tecknar när de ansöker om lån, är inte det enda alternativet.

Istället för låneskydd, som är ett samlingsnamn för flera försäkringar, kan du teckna separata försäkringar. I låneskyddet ingår det livförsäkring, inkomstförsäkring samt sjukförsäkring, det är alltså en eller flera av dessa du kan teckna separat istället då du inte vill ha ett låneskydd.

Anledningen till att teckna en eller flera separata försäkringar istället för ett låneskydd kan vara för att du redan har en livförsäkring genom ditt jobb eller sedan tidigare har en sjukförsäkring.

Innan du börjar jämföra separata försäkringar som kan tecknas i samband med att du lånar pengar online eller hos din bank, bör du kolla upp vilka skydd du har i dagsläget. Det är exempelvis inte ovanligt att man har ett inkomstskydd genom sitt fackförbund.

Låna pengar med livförsäkring

En livförsäkring kan tecknas antingen individuellt eller som en gruppförsäkring (om du ansöker om lån med medsökande). Försäkringen betalar ut ersättning om den försäkrade dör under försäkringstiden. Avtalet gäller för ett år i taget och premien för livförsäkringen ökar ju äldre du är som tecknar försäkringen. 

Vid utbetalning från livförsäkringen kan förmånstagaren själv avgöra om pengarna skall användas för att lösa lån eller för annat ändamål. Har du valt att pantsätta livförsäkringen för det lån du tecknat så kommer försäkringen per automatik användas för att lösa hela eller delar av ditt lån.

Låna pengar med inkomstförsäkring

Som vi nämnde tidigare har majoriteten en inkomstförsäkring som ger ersättning vid ofrivillig arbetslöshet genom sitt fackförbund. Den kan antingen ingå i medlemsavgiften man betalar för att vara med i facket eller så behöver den tecknas manuellt.

Är man inte medlem i ett fackförbund eller inte kan teckna en försäkring genom detta så finns det försäkringsbolag som erbjuder möjligheten till att teckna en inkomstförsäkring. Alla inkomstförsäkringar har alltid en kvalifikationstid om ett år. Det innebär att du måste ha varit försäkrad i minst ett år

För att få teckna en inkomstförsäkring när du skall ansöka om lån krävs följande:

Låna pengar med sjukförsäkring

En sjukförsäkring tecknar du antingen individuellt genom ditt försäkringsbolag eller genom ditt fackförbund. Försäkringen börjar gälla efter tre månaders karenstid och ersättningen betalas ut månadsvis.

Ersättningen från sjukförsäkringen får uppgå som mest till 90 % av din lön, vilket bör vara tillräckligt för att täcka kostnaderna för ditt lån då du inte kan arbeta. Exakt belopp som betalas ut beror på ditt valda försäkringsbelopp samt hur nedsatt din arbetsförmåga är.

Sammanfattningsvis

Oavsett om ett låneskydd eller individuella separat försäkring(ar) tecknas så är det viktigt att avgöra huruvida du behöver försäkringar eller ej samt hur du vill teckna dessa. Vissa försäkringsbolag tar ut höga avgifter för sina försäkringar medans andra bolag har mycket mer förmånliga priser.

Det kan alltså vara en god idé att inte enbart jämföra olika lån utan även försäkringsbolag. På så sätt kan du låna pengar till bra lånevillkor samtidigt som du tecknar en eller flera billiga försäkringar.