Låneskydd – En försäkring till ditt privatlån

Samarbetsartikel

Låneskydd privatlån

Den ena dagen är aldrig den andra lik. Vi baserar stora delar av vårt liv på trygghetsfaktorer, varav en av dessa är en stabil ekonomi. Detta utgör grunden för en stor del av vår vardag. Få saker kan dock skaka om vardagen som om det skulle hända något oförutsett – som att bli plötsligt arbetslös eller sjukskriven.
Oavsett om man har ett välutvecklat skyddsnät när detta inträffar, så är det i princip alltid en avsevärd omställning. Det är också svårt att både förutse och att skydda sig mot det – men det är inte omöjligt.

Vi börjar med att se över vilka faktorer som påverkas mest när man får en drastiskt förändrad ekonomi. Här finner vi säkerligen att det är de större lånen och avbetalningarna som leder till oro. Här är en metod som i dessa fall kan avlasta den ekonomiska pressen. 

Teckna låneskydd i tid – inte i otid

Om du planerar att ta ett privatlån är det en bra idé att i förebyggande syfte se över vad för försäkring som erbjuds. Ett låneskydd betyder att om din inkomstkälla skulle minska genom att du blir uppsagd eller blir sjuk, och dina ekonomiska förutsättningar skulle förändras, så har du genom försäkringen rätt till ersättning, som vanligtvis täcker hela lånekostnaden – gällande både amortering och ränta. Detta är dock inte någonting som vanligtvis inkluderas i lånet, utan är en tilläggskostnad, som du får betala under lånets löptid så länge som du arbetar. Det är upp till dig att se över om kostnaden för försäkringen möter ditt behov för den trygghet den medför.

De flesta väletablerade bankerna i Sverige erbjuder låneskydd, men även en rad olika krediter har denna möjlighet – bl.a. Marginalen Bank, Lendify, Santander, Sevenday, Bluestep och Re:member.

I dessa fall kan du få ersättning från låneskydd

Förutsatt att du har valt att teckna ett låneskydd, så finns det även en rad olika scenarion där låneskydd inte gäller.

Till en början måste din inkomst minska med förhållandevis stor marginal – för att påvisa att du har svårighet att fortfarande betala ditt lån. Du måste också ha blivit uppsagd vid så kallad “oväntad arbetslöshet” – vilket betyder att du måste ha tecknat försäkringen innan du har fått vetskap om din uppsägning. Om du istället säger upp dig så är det en giltig grund för ersättning, då det ej är en så kallad “ofrivillig uppsägning”.
Om du ej är arbetsduglig på grund av att du har blivit sjuk, så kan försäkringen också gälla. Detta innefattar både sjukdomstillstånd samt olyckor. 

Ersättningen betalas aldrig ut till dig personligen, utan betalas direkt till långivaren. Vidare så gäller ersättningen endast till det lån som försäkringen är bunden till. Låneskydd erbjuds även till bolån, utöver krediter och privatlån.