Kreditkort med försäkring mot feltankning

Samarbetsartikel

Försäkring feltankning

Hur än berest eller erfaren man är som bilägare så kan vem som helst begå misstag, och det behöver inte enbart vara i trafiken. Om du till exempel har hyrt, lånat eller köpt en ny bil, så har eller kan du råka ut för misstaget att tanka fordonet med fel drivmedel. Detta medför så klart en risk för att motorn kan ta skada, om bilen är i drift.

Om du råkat diesel i en bensintank, så är den självklara följden att tömma och rengöra tanken. Detta är så klart lättare sagt än gjort, och är svårt att åtgärda på egen hand.

Sanering och tömning av en bränsletank är heller inte gratis. Men som tur är finns det vissa bensinkort som kan reducera kostnaden, och även i vissa fall återgälda eller stå för hela summan.

Circle K har tillsammans med Mastercard tagit fram ett bensinkort där försäkringen ersätter självrisken (på befintlig bilförsäkring), vid feltankning av personbil.
Vidare så kan sanering och bärgning till närliggande verkstad även täckas i försäkringen, förutsatt att du har tankat på en Circle K-station (detta måste också vara inom Norden). Bensinkortet som skall ha nyttjas vid tankning måste då också vara Circle K:s egna Mastercard. Nackdelen med detta kort är att bränslerabatten inte gäller på andra bensinstationer (till exempel Preem) – dock med bonuspoäng på köp i övrig handel.

Kort sagt, ett generöst bensinkort, med både reseförsäkring och feltankningsförsäkring,  men med det sistnämnda enbart på deras egna bensinstationer.

OKQ8 har även denna möjlighet, dock paketerad i en tilläggsförsäkring som kallas “BackUp”. Utöver dränering och rengöring av tank, så har denna tilläggstjänst ett omfattande försäkringsspann, som gäller till exempel glasskada, vagnskada, bärgning eller stöld. Det som är fördelaktigt med detta tillägg är att det inte har någon bindningstid.

För mer information så hänvisas du som läsare till kreditkort.nu som med hjälp av ett flertal finansexperter tagit fram en lista på alla de olika kreditkort som innehar denna typ av försäkring.

Hur du gör – steg för steg – för att använda feltankningsförsäkring

Förutsatt att du har erhållit ett bensinkort med denna försäkring så är det i regel fyra steg du behöver följa för att bli kompenserad.

– Kom i kontakt med försäkringsbolaget, oftast är det snabbast kontakt genom telefon eller hemsida.

– Låt alltid en bärgare transportera din bil, då den inte bör vara i drift under färden till verkstaden.

– Om du befinner dig vid en bemannad station skall du uppmärksamma vad som har hänt för någon som arbetar där.

– Ställ bilen på lämplig plats för bärgning (starta ej bilen för att undvika skador på motor, utan rulla istället bilen till närliggande parkeringsplats).