Kom igång med din ekonomiska ordlista – lär dig de svåra termerna

Samarbetsartikel

Ekonomisk ordlista

När du ska skriva på en försäkring kan det ibland vara svårt att förstå vad alla ord och termer betyder. Det är inte konstigt det är en hel vetenskap bakom dessa ord och vi lär oss alldeles för lite om ekonomi i grundskolan och på gymnasiet om du inte har valt en utbildning som tar hand om detta område. Med Advisas ordlista kan du öka ditt ordförråd och bli expert på finansiella termer.

Amorteringsfrihet

Amorteringsfrihet är ett koncept som många låntagare använder sig av. Det innebär att man inte behöver betala någon amortering på sitt lån under en viss period, vanligtvis mellan 1-5 år. Detta ger låntagaren möjligheten att spara upp pengar för att betala av hela skulden i slutet av perioden. Amorteringsfrihet kan vara ett bra alternativ för personer som har svårt att hantera sin budget och som behöver extra tid för att samla ihop tillräckliga medel för att betala av hela skulden. Det kan också vara ett bra val om man vill investera sina besparingar istället för att betala amorteringar, eftersom det ger en stor summa pengar som man sedan kan använda till andra syften.

Annuitet

Annuitet är en form av lån som betalas tillbaka med jämna mellanrum. Det vanligaste sättet att ta ett annuitetslån är genom att man betalar samma belopp varje månad, vilket innebär att man betalar både ränta och amortering. Annuitetslånet kan användas för olika typer av finansiering, som t.ex. bostadsköp eller konsumtion. Fördelen med annuitetslånet är att det ger en fast månatlig kostnad, vilket gör det lättare för den som tar lånet att planera sin budget och hantera sina utgifter. Nackdelen är dock att räntekostnaden blir högre än vid andra typer av lån, eftersom man inte amorterar pengarna direkt utan istället betalar ränta under hela löptiden.

Stibor

STIBOR

STIBOR (Stockholms Interbank Offered Rate) är en referensränta som används för att mäta kostnaden för lån mellan banker i Stockholm. Räntan bestäms av Sveriges Riksbank och är baserad på de riktiga marknadspriserna för lån mellan banker. STIBOR används ofta som ett mått på den allmänna räntenivån i Sverige, och det kan hjälpa till att avgöra om det finns några skillnader mellan olika banker när det gäller priser och villkor. Det kan också användas som ett verktyg för att jämföra olika typer av låneavtal, så att man kan se vilket alternativ som ger bäst vinst.

Upplåtelseavtal

Ett upplåtelseavtal är ett avtal mellan två parter som reglerar användningen av en fastighet. Avtalet innehåller vanligtvis information om vem som äger fastigheten, vilka rättigheter och skyldigheter de olika parterna har, samt hur länge avtalet gäller. Det kan också innehålla information om avgifter som ska betalas för att använda fastigheten, såsom hyror eller andra kostnader. Upplåtelseavtal är mycket viktiga eftersom de ger båda parterna tydliga riktlinjer för hur man ska hantera fastigheten och undvika eventuella problem i framtiden. De kan också hjälpa till att skydda båda parternas intressen genom att ge dem tydliga riktlinjer för hur man ska agera om det uppstår nya situationer.