Billån och leasing – Hur skiljer försäkringskraven?

Artikeln presenteras i samarbete med Lånen.se

Försäkringskrav billån och leasing

Två vanliga alternativ för att finansiera köpet av en bil är att antingen teckna ett billån eller privatleasa en bil från ett leasingbolag. En aspekt som ibland förbises är de olika försäkringskraven som kan uppstå beroende på vilken finansieringsmetod som väljs. I den här artikeln kommer vi att ta en närmare titt på vilka försäkringskrav som ställs på dig som konsument och vad det innebär för ditt bilköp. Vi kommer även gå igenom vilka ytterligare försäkringar du kan välja till för att känna dig tryggare i ditt bilköp, och prata om vad som händer ifall du får svårt att betala av ditt billån eller dina leasingkostnader.

Vilken försäkring behövs?

För att förstå försäkringslandskapet är det viktigt att börja med det mest grundläggande kravet – trafikförsäkringen. Det är den lagstadgade försäkringen som krävs för att äga och köra en bil. Trafikförsäkringen täcker skador och ansvar vid olyckor, och det är ett absolut krav för att lagligen använda en bil på vägarna.

Utöver trafikförsäkringen rekommenderas det att åtminstone teckna en halvförsäkring. I halvförsäkring ingår vanligen trafik-, stöld-, brand-, glas-, allrisk-, maskin-, räddnings- och rättsskyddsförsäkring. 

I en helförsäkring finns det något som heter vagnskadeförsäkring. Vagnskadegaranti och vagnskadeförsäkring är två begrepp som ofta förväxlas, och det är viktigt att klargöra deras skillnader.

När du köper en ny bil i Sverige ingår vanligtvis vagnskadegaranti i tre år från köpdatumet. Under denna period behöver du med andra ord inte teckna en vagnskadeförsäkring. Denna garanti täcker olika skador som kan uppstå vid trafikolyckor eller singelolyckor, samt skadegörelse och andra yttre olyckshändelser. 

Efter tre år upphör vagnskadegarantin, och det rekommenderas att komplettera bilförsäkringen med en vagnskadeförsäkring för att fortsätta ha ett omfattande skydd, men valet att inkludera vagnskadeförsäkring beror på bilens ålder och värde. För äldre bilar kan det vara mer kostnadseffektivt att överväga försäkringskostnaderna i förhållande till bilens värde och avgöra om en halvförsäkring är tillräcklig.

Om du får svårt att betala bilen

Utöver bolån är ett billån eller ett leasingavtal, den största månadskostnaden för de flesta. Innan du köper din bil är det därför viktigt att du går igenom din ekonomi och budget så att det finns utrymme för att klara av allt från ränta/leasingkostnader och amortering till underhåll av bilen och bensin/elkostnader. Dessutom måste du räkna in försäkringen i dina kostnader – en trafikförsäkring kostar i snitt 2 885 kr per år. Utöver det är det som sagt klokt att lägga till vagnskadeförsäkring om din vagnskadegaranti har gått ut, och ifall du är i starkt behov av din bil kan du även behöva en försäkring som ger dig tillgång till hyrbil om något har hänt med din bil. Allt sammantaget är försäkringen en signifikant del av din månadskostnad för bilen. 

Om kostnaderna blir för mycket för dig, eller om du har gjort en felberäkning, kan det vara bra att veta vad som händer med bilen och försäkringen.

Betalningssvårigheter vid leasing

När det gäller leasingavtal finns det specifika risker och konsekvenser vid uteblivna betalningar. Leasingbolaget har rätt att beslagta bilen som en form av säkerhet för uteblivna betalningar. Dessutom kan de kräva ersättning för en del av de återstående leasingavgifterna. Totalt sett kan det bli en avsevärd summa, framförallt om det är lång tid kvar på leasingavtalet.

Många leasingbolag erbjuder betalskydd, vilket är en försäkring som liknar ett låneskydd. Mer om betal- och låneskydd nedan.

Betalningssvårigheter vid billån

Vad som händer om du har tecknat ett billån beror på om du har tecknat lånet med eller utan säkerhet. Om bilen har använts som säkerhet har långivaren rätt att via en utmätning beslagta bilen om dina betalningssvårigheter går så långt att ärendet hamnar hos Kronofogden. För ett billån utan säkerhet är det inte lika lätt att beslagta bilen, men det görs fortfarande en utmätning via Kronofogden till slut. 

En smart försäkring att teckna i samband med ett billån är ett låneskydd. Låneskydd är en försäkring som kan träda i kraft om du som låntagare hamnar i en situation där du inte kan betala lånet på grund av sjukdom, skada eller arbetslöshet. Att ha låneskydd kan vara en livräddare i svåra tider och kostar i regel någon hundralapp i månaden.

Sammanfattning

Valet mellan billån och leasing är inte bara en fråga om ägande och räntekostnader – en annan viktig aspekt är försäkringen och vad som händer vid eventuella betalningssvårigheter. Oavsett om du väljer ett billån eller privatleasing måste du teckna en trafikförsäkring, men det är också viktigt att inte glömma bort vagnskadeförsäkringen efter det att vagnskadegarantin löpt ut, och låneskydd/betalskydd är för många en skön trygghet, inte minst ifall du har projektbaserad inkomst eller på andra sätt vill känna en extra trygghet i samband med bilköpet.